Nakon što su 4G mrežu dobili veći gradovi u BiH na red je došao i Prozor.

4G bazna stanica postavljena je na zgradi Pošte u Prozoru.

Komercijalizacijom ove usluge, korisnici će imati sedam ili osam puta veću brzinu prijema i slanja sadržaja s mogućnošću korištenje više kanala za komunikaciju, kao i veću stabilnost mreže.

Kako bi korisnici koristili 4G, trebaju imati uređaj i USIM karticu koji omogućuje korištenje 4G signala. USIM kartica može se nabaviti u Pošti u Prozoru po cijeni od 5 KM.

Podsjećamo vas, u svibnju mjesecu HT Eronetu, BH Telekomu i Telekomu Srpske uručene su dozvole da uvedu novu generaciju moblne mreže za korištenje radiofrekvencijskog spektra i pružanje elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema, tj. za uvođenje 4G mreže.

U tekućoj godini preko 60 posto naseljene teritorije BiH će biti pokriveno 4G mrežom, a u narednih pet godina 90 posto.