Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) danas je na sjednici usvojio odluku o održavanju prosvjedne šetnje 24. lipnja.

Prosvjed, koji će početi ispred sjedišta Udruge poslodavaca, a završiti ispred sjedišta Vlade Federacije BiH se organizira zbog zahtjeva da se žurno i bez odlaganja usvoji zakon o minimalnoj plaći u Federaciji BiH kojim će se garantovati minimalna plaća u Federaciji BiH u iznosu od 1.000 KM.

Između ostalog, tražit će i da se usvoje Izmjene i dopune Zakona o radu u tekstu koji je predložio Savez samostalnih sindikata BiH, a koji su podržale dva povjerenstva Parlamenta FBiH te potpisivanje granskih kolektivnih ugovora.

– Tražimo da se uveže radni staž svim radnicima kojima to do sada nije učinjeno i da se implementira Zakon o zaštiti na radu FBiH i radnicima osiguraju sigurna radna mjesta – navodi se u priopćenju.

U skladu sa važećim epidemiološkim mjerama, u prosvjednoj šetnji sudjelovat će 100 predstavnika sindikata iz cijele Federacije BiH i svih grana i oblasti djelovanja, priopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.