- Sniga cilu zimu.
- Prtine, metar, metar ipo.
- Dobro se obuci, pa na silo,danas jednome, sutra drugome.
- Nema više ni prave zime ni sniga, nit ko iđe ikome na silo!; nostalgično mi pripovijeda otac.

Čuvajmo naše kulturno blago, tradiciju i običaje naše Rame!

Proslapsko silo

Sastali se dobri ljudi
Poviš Rame vode ladne
A u brdah hercegovskim
Muškadija Proslapljani
Stara čeljad, skup mladići
Rodijaci, em Pavlići

Sa ognjišća puca bukva
I meruši smrikovina
Zima stisla, sniga metar
Led, kijamet, oštar vitar

Bozavaca i čorapa
Svake vrste, boja. šara
Pod kojim se prsten krije
Odgonetnit  lako nije

Di je prsten, ko je varo
Rasprava se vodi živa
Razmirice uvik riši
Svima draga Ramska šljiva

Duvan škija, sir, rakija
Ganga, meza, reš pogača
Divani se, šali, smije
Boga fali, ide, pije

Guslar slavi našu Divu
Junačinu Tomić Miju
Ravno polje, krš duvanjski
Vran planinu, ponos ramski

Noć dugačka, brže prošla
Zagrljeni, raspivani
Razašli se  kuda koji
Kršni Ramci, predci moji

Vlado Pavličević, Popovača