U skladu sa odredbama zakona o praznicima Federacije BiH i Republike Srpske povodom Međunarodnog praznika rada u BiH ponedjeljak i utorak, 1. i 2. svibnja su proglašeni neradnim danima.

Prema ovom zakonu, u ponedjeljak i utorak neće raditi državni organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, poduzeća, ustanove i druge organizacije i osobe koje profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti na svim razinama BiH.

Većini građana BiH ovo će doći kao manji godišnji odmor, a učenicima kao mali raspust jer će ova dva dana moći spojiti sa vikendom.