Svetom misom zadušnicom za pokojne fratre u crkvi Franjevačkog samostana u Fojnici, koju je predvodio vlč. Jakov Kajinić, duhovnik u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu, otpočelo je obilježavanje 21 godišnjice ubistvo fratara Nikice Miličevića i fra Leona Migića, gvardijana i vikara Franjevačkog samostana Duha Svetoga u Fojnici.

Za ovo ubojstvo fojničkih fratara je Vrhovni vojni sud u Sarajevu procesuirao Miralema Čengića iz Visokog koji je osuđen na 11 pa 15 godina zatvora, kao i Nedima Zerdu, Semina Mušinbegovića i Vahida Begića na po šest mjeseci, a svi su bili pripadnici A BiH. Ni do dan danas nije poznat nalogodavac ovih ubojstava, te je odlukom Kapitula, vrhovnog samostanskog tijela je od 2013. godine od nadležnih organa zatraženo je pokretanje nove istrage.

- Fra Nikica Miličević i fra Leon Migić su kao i svi fratri služili u Fojnici, bili su uz svoj narod, žrtvovali se za njega i na kraju dali i svoje živote za njega. Mogli su otići, a nisu, zadržali su se tu i nadali se da će sve dobro proći, ali nije prošlo. Treba izbjegavati svaku moguću mržnju i konflikt, treba opraštati i treba se boriti da do sličnih situacija ubuduće ne dođe - kazao je fra Lovro Gavran, provincijal Bosne srebrne.

Današnja poruka bi bila da je ljubav jača od mržnje, da je praštanje jače od osvete, da je molitva jača od zla.

- Isus svojim učenicima rekao, kao ni jedan vjeroučitelj do tada, kako oni koji ga slijede a Nikica i Leon su ga slijedili na najvišem stupnju, da će im Bog dati snage za tri neočekivana dana. Prvo da će biti u velikim mukama, drugo da će ići dotle ako treba i krv svoju proliti i treći dan da će biti radosni i na licu i u svom srcu, fra Nikica i fra Leon su upravo to pokazali, kazao je vlč. Jakov Kajinić.

Fra Nikica Vujica, gvardijan Franjevačkog samostana Duha Svetoga dodao je da mu smeta što je ovaj zločin okarakterisan kao ubistvo u krčmi.

- Najviše nam smeta što se ono procesuiranje, dakle tadašnji Vojni sudovi 1994/95 godine, ovaj ratni zločin okvalificirali kao da je to ubistvo u krčmi. Smišljeni zločin se sveo na ubistvo u krčmi, kako je tada rekao, sada već, pokojni, fra Vitomir Slugić. Dakle postoje nalogodavci ubistva. Prošle godine smo pokrenuli inicijativu, da se istraži ko je nalogodavac ovog čina.Pravne institucije naše države to trebaju rješavati. Nas su žrtve fratara fra Nikice i fra Leona zadužili ali i sve čestite ljude BiH, da se do kraja otkrije prava istina, što je za dobrobit naše BiH - kazao je gvardijan fra Nikica Vujica.

avaz.ba