Prezimena su najvećim djelom zapisivana na osnovu usmene predaje i manjim djelom pisane građe. Istraživanje dr. Filipovića se odvijalo u Rami od perioda 1931.-1935.

Varvara

Selo ima sedamnaest katoličkih i šezdeset i jedna muslimanska kuća.

K a t o l i c i: - Lovrići (3 k.) su starinom iz Duvna. Došli su prije 1878. Zovu ih Kovačima, jer su nasljedni seoski kovači. Ima ih i na Orašcu i dr. - Cvitanovići (3 k.) su starinom iz Dalmacije pa se stoga zovu i Kaurinima. - Ramljak (1 k.) je na Dragnju ima više od 80 godina. Bili su ranije u Rumbocima. - Pavlovići (1 k. sa 2 dom.) su na Grebenu od oko 1850., oni su od Petrovića u Rumbocima. - Cvitanovići (1 k.) je došao 1899. iz Rumboka. - Ivić (1 k.) je od Petrovića u Rumbocima. Došao je 1930. - Ljubići (2 k.) zvani Lumbići, došli su prije 1878. iz Duvna. Po ocu ih zovu i Mileškovićima. Bili su ranije na Čeprtljačama, ali su već odavno u selu. - Vidakušić ili Ramljak (1 k.) je rod sa Ramljacima u Rumbocima, a svi su ranije bili u Proslapu. Ramljaci su u Varvari od prije 1878.

M u s l i m a n i: - Bektaši (9 k.) bili su u selu prije kuge. Smatraju se starincima. - Gafurovići (2 k.) zvali su se nekada Čuste i Palići. Od tog roda su i Palići (1 k.). Smatraju se starincima. - Manjušci (4 k.) su starinci. - Omerbašići (2 k.), smatraju se starincima. Selo Klek je njihov timar. - Ajanići (1 k.), imali su imanje u Rumbocima i Lapsunju, ali su bili i u Sarajevu. Imali su imanje i u Varvari i u Sarajevu, pa su na smjenu boravili u oba mjesta. - Majčići (6 k.), starinom su iz Rumboka odakle se preselio djed i uzeo udovicu i imanje Čolaka, koji su izumrli. - Isaci (5 k.) su odnekle doseljeni, ne zna im se porijeklo. - Hasanagići (2 k.) su starinom iz Drina na Proslapu i došli su prije 1878. - Verem (1 k.) je došao sa majkom iz D. Vakufa poslije 1878. Majka mu je bila iz Varvare. - Pračić (1 k.) je došao oko 1911. s Orašca na ženinstvo. - Mujanovići (2 k.) su došli iz Rumboka 1911. - Ugarak (1 k.) je došao 1910. sa Kupresa na ženinstvo. - Čolić (1 k.) je došao iz Rumboka na ženinstvo 1927. - Bašinci (6 k.) bili su spahije. Prozvani su po ovome: Bili u selu otac i sin. Otac se priženi, a sin se ne mogne sa maćehom, ode u vojsku i postane baša. Poslije je bio na visoku položaju u Travniku, kuda je zvao oca i maćehu. Poslije očeve smrti je došao u selo i njegove potomke prozvaše Bašinicima. Uspomena na tog pretka je i u poslovici: Bog dili sriću, ašćija čorbu, a Barbara (ona iz Varvare), surutku. - Pokvići (4 k.) ne zna im se porijeklo. - Vugdalići (6 k.) su iz nekog Karakašika od Banja Luke. - Bijeli Ciganin Mujić (1 k.) je došao iz Kopčića 1906. Osim Čolaka, izumrli su Šabanovići ili Svitlići i Durmiševići. Mnogo muslimana je iz Varvare iselilo u Sarajevo.

Selo Varvara je pod strmim odsjekom Umne Glave i u blizini prvog vrela Rame. Pod samom Umnom Glavom je "selo" Kazivići - Kaznovići, u vrhu kose Sića. Gornje selo je na istoj kosi između kola Trojača i dola Paljika (desni, južni). Donje selo je u strani spomenute kocke (između G. i D. Sela je džamija). Rastavljeni od Gornjeg Sela dolom Trojačama, a na jednom kraku kose Grebena su Majčići. Na kosi grebenu ili Banjdolusu sela: Draganj, u vrhu kose, i Knežići, na kraju te kose. Na Rami su mlini (5mlina sa 23 vitla).

Žive vode su: Slivovik, Draganj, Ulenik i Ilidža. Ima i bugnara i čatrnja. Majčići i Knežići ljeti nose vodu s Rame. Smatra se veoma zdravom i ljekovitom vodom Ilidža (i priča se da je ta vodanekada nošena u Sarajevo i prodavana).

Njive su po kosama i dolovima ispod sela. Zovu se: Ćurci, Pačjike, Barćevine, Isiča, Pucine, Utolovac, Ispod - Greblja, Sići, Odžaci, Lopate, Banj - Do, Bare Podranjke, Podvodnice, Guvnišće, Glavnice, Crvenici, Kmetovci, Knežpolja, Luke Paprikuše, Lučice, solila itd.

Ispaša je po stranama iznad sela: Kućišća, Pudinice, Voli Dolac, Malinske Doce, Gusta Ravna, Bunarić, Jesen, Brnjeni Doci, Lokvanjsko Osoje, Tihovići. Sve je mjera.

Katolici nemaju posebnog grobljanego se kopaju u rumbočkom groblju. Muslimani imaju tri groblja, za svaku grupu kuća posebno. Otkriveni su tragovi nas4lja iz prapovijesnog i rimskog doba. God. 1931 nađeni su zemljani čunkovi rimskog vodovoda. U Gornjem Selu su Mašati: ima samo jedan stećak, a poznaju se mnogi grobovi. Pod njima je jedno od muslimanski grobova, veoma staro. Selo je stradalo od kuge i tada se bježalo u pećine. Pomor je bio toliki da za devet godina poslije kuge nitko nije prešao preko Izlaza. Na kosi grebenu je jedno turbe i jedna gromila: predanje veli da jwe u turbetu sahranjen predak Kopčića, a pod gromilom njegov konj. Gromila se zove Bila Gromila, i prekopana je 1908 god. Treba da iznad turbeta ima i jedan ornamentovan stećak, ali ga ja nisam vidio.

Kad je Janković Stojan robio, on je odveo roblje od Manjušaka i od Džaferovića - Bulića (iz Rumboka). Kazivali su mu da u Imotskom ima još Bulića, potomaka od pokrštene robinje, i da se oni smatraju rodom s Kopčićima.