Prezimena su najvećim djelom zapisivana na osnovu usmene predaje i manjim djelom pisane građe. Istraživanje dr. Filipovića se odvijalo u Rami od perioda 1931.-1935.

Paljike

Selo ima devetnaest katoličkih i šesnaest muslimanskih kuća.

K a t o l i c i: - Meštrovići (3 k.). Prvi Meštrovići su se prvo naselili na Borovnici, oko 1880., pošto su bili došli kao majstori za gradnju puta. Poslije njih dolaze Meštrovići u Dobrošu, pa u Prozor oko 1900. - 1905. Jure Meštrović, zatim jedna porodica oko 1910. i jedna 1918. Svu su iz Studenaca iz Dalmacije. - Raiči (2 k.) su došli poslije 1878. Opširnije u opisu iz Goranaca. - Gazilji (2 k.) su prešli s Proslapa, gdje ih još ima. - Nikolići (1 k.), pravo prezime im je Pere. Došli su oko 1903. iz Kovačeva Polja, a starinom su iz Hercegovine. - Brizar (1 k.) se doselio 1919. na ženinstvo. - Grbavac (1 k.) se doselio 1918. iz Lapsunja. Ima roda u Šlimcu. Djed ili pradjed se doselio iz Dalmacije u Lapsunj, odatle su prešli u Ždrimce, pa se opet vratili u Lapsunj.
 


M u s l i m a n i: Manov-Pripuzi se smatraju najstarijim rodom na Paljikama. Imali su stanje prvo u varoši, pa se poslije diobe jedni iselili na Paljike. Imali su i jednog kadiju. - Grcići (3 k.), opširnije u opisu Prozora. - Porlići-Brkići (1 k.), ne znaju porijeklo. - Hrinići (2 k.) ne znaju porijeklo. Bili su uvijek težaci i na svojoj zemlji. - Plecić (1 k.), opširnije u opisu Prozora. - Rašidovići (2 k.) su ogranak Grcića i odavna su na Paljikama. - Jašarović (1 k.) je došao prije deset godina sa Borovnice. Opširnije u opisu Borovnice. - Nuspahići (1 k.), opširnije u opisu Prozora.

Selo je u blažim stranama ispod brda Oplota i Pajićkih (tj. Paljičkih) Njiva, a ispod sela su Usile. Kuća ima i na strani Mlakama, pod Paljikama, na Mejdanu, preko potoka Kovačice, pa na Ravnim Njivama iznad sela.

Glavne su vode u selu Hadžića Bunari Pašinica pod selom. Zirati su na mjestima: Obazev Brijeg, Vinišće, Rivine, Ravne Njive, Pojane, Mlake, Kovačice. Selo je razbijenog tipa. Muslimanske kuće su većinom na okupu na Paljikama, a vrlo su raštrkane katoličke kuće.