Prezimena su najvećim djelom zapisivana na osnovu usmene predaje i manjim djelom pisane građe. Istraživanje dr. Filipovića se odvijalo u Rami od perioda 1931.-1935.

Gornji Višnjani

Kuće su raštrkane, ali ipak u jednom nizu. Katoličkih je kuća 13, a muslimanskih 6, svega 19.

K a t o l i c i: Begići (3 k.) su došli prvi od katolika, prije nekih 100 godina. Starinom su iz Graca u Hercegovini, a prije dolaska na G. Višnjane boravili su na Proslapu i u Kovačevu Polju. - Oreči (3 k.) su došli poslije Begića. Starinom su iz Rakitna, odakle su došli u Šerovinu na kmetstvo Osmanbegu Čorbadžiću. Na Višnjane su došli oko 1840. god. Ima ih u Rakitnu, Posušju, Skoplju. - Glibe (2 k.) su došli iz Kovačeva Polja, Odijelivši se od tamošnjih Gliba. Od tog roda su i Karlići u Zvirnjači. - Marušići (1 k.) Otac im je došao s Gmića kao siroče oko 1855. god. posinili su ga ujaci. - Prskalo (1 k.) Došao iz Bogodola u Hercegovini oko 1874. god.- Mišure (2 k.) su došli 1900. god. iz Ripaca na zemlju koju su kupili od Fejzića. - Lasić (1 k.) se doselio 1927. iz Viovića (Mostar), a starinom je iz Uzarića kod Širokog Brijega.

M u s l i m a n i: Osmić (5k.). Po kazivanju katolika, oni su od starog roda Antulovića, koji su prešli na islam. - Šehić (1 k.) je došao oko 1876. iz Sovića na materovinu, pošto su mu poslije očeve smrti, a bio je jedinac, majku prihvatili braća.
Muslimani Letice su se iselili u Donje Višnjane. (Nekada su Muminovići iz D. Višnjana imali staje u Gornjim.)

Selo je izduženo u pravcu sjever - jug a između brda koja se zovu: Kadin Bunar, Veljin Vr', Lisina, Granica, Lokve, Bilo Kamenje, Prosik, Rastoci, Ključ, Ušice, Jezero (sa vodom). Od Donjih Višnjana dijele šume Krstac, Varda i Zadolje. Kuće su pod Gradinom, pod Lisinom, pod Sinokosom, na Glavici i pod Konjarkom. Ispod kuća su strmi otsjeci, dijelom goli a dijelom pod šumom.

Selo ima mnogo malih izvora: Jelica, Podumnica, Pivina, Korito, Dupovac, Vrila, Rastovci, Trišnjevac. Od dva posljednja teku dva potočića na kojima zimi mogu mljeti mlinovi.

Njive su po stranama i vrtačama: Stražice, Blaka, Oblo Brdo, Trišnjevac, Obadine, Libova Ravan, Mirkov Laz, Borove Gore, Koprivnjak, Dupovac, Pale. Ispaše su oko sela po spomenutim brdima.

Na Stražicama su dvije "staje" Čavara s Luga, koji dolaze ljeti sa stokom. Muslimansko groblje je na Crvenom Brigu, a katoličko na Kamenu.

U G. Višnjanima nema starih grobalja, ali se priča da je selo staro, da je prije kuge bilo veliko i da su u njemu bili samo muslimani. Od kuge se bježalo iz sela i stanovalo u pećinama. Pod Gradinom su bili neki Šabanci. Pomrli su od kuge svi sem jednoga koji je otišao prema Travniku, a njegovu zemlju kupili katolici Oreči. - Brdo Kadin Bunar se zove po kadiji Kurahoviću.