Predsjednik Federacije BiH Milan Dunović izjavio je danas, povodom presude Ustavnog suda FBiH u predmetu U-22/16 kojom su proglašene neustavnim pojedine odredbe Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, Zakona o nasljeđivanju u FBiH i Obiteljskog zakona FBiH, kako je sada građanima FBiH osigurana sloboda izbora.

''Do sada građani, nažalost, nisu imali pravo na slobodu izbora, što je osnovno ljudsko pravo zagarantirano i Ustavom FBiH'', kazao je Dunović novinarima nakon objavljivanja spomenute presude, precizirajući kako to u praksi znači da građani imaju pravo da određene dokumente rade sami, da angažiraju notara, odvjetnika ili nekog pravnog eksperta, dok je osporenim zakonima bila utvrđena obvezna notarska obrada određenih pravnih poslova.

Stava je kako se radilo o pomalo monopolističkoj poziciji, "a da ne govorimo o cijenama notarskih usluga koje su bile poprilično neprilagođene realnim mogućnostima građana".

''Propisivanjem obavezne notarske obrade pojedinih pravnih poslova građanima je bila ograničena poslovna sposobnost i autonomija volje, kao osnovno načelo ugovaranja. Donošenjem ove presude, građani mogu slobodnom voljom donijeti odluku da li će pravne poslove, kao što su akt o osnivanju privrednog društva, upis u zemljišnu knjigu, ugovor o nasljeđivanju, bračni ugovor i drugo sačiniti sami, povjeriti taj posao pravniku, advokatu ili notaru'', pojašnjava Dunović, podcrtavajući kako je takvo rješenje potpuno u skladu sa općeprihvaćenim pravnim standardima i načelima ugovaranja.

Istovremeno, ocijenio je zabrinjavajućim da je na primjeru Zakona o notarima i drugih osporenih zakona, što je Ustavni sud utvrdio, i neodgovarajućeg ponašanja Parlamenta FBiH ozbiljno narušena ustavnost i zakonitost, odnosno vladavina prava u FBiH.   

Dodao je kako su to ozbiljne stvari preko kojih se ne može i ne smije prelaziti te da je to i bio osnovni razlog zbog čega je pokrenuo ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi šest zakona, donesenih u skladu sa neustavnim članom 73. Zakona o notarima, a koje odredbe propisuju obaveznu notarsku obradu određenih pravnih poslova.

Dunović je mišljenja da je to izostalo, da se ne bi ništa dogodilo i da Zakon o notarima nikada ne bi bio prilagođen i da bi građani i nadalje ostali uskraćeni za slobodu izbora.

Za potpredsjednika FBiH ova presuda je bila očekivana, te predstavlja logičan slijed nakon  proglašenja neustavnim člana 73. Zakona o notarima.