Vlada Federacije BiH usvojila Program utroška za raspodjelu sredstava transfera za sanaciju 19 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH u iznosu od 75.000.000 KM.

Kako je priopćeno iz Vlade Federacije BiH, odlukom se odobrava raspodjela sredstava zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i županijskim bolnicama u FBiH, a s ciljem implementacije Zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Raspodjela sredstava za:

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (10.000.000 KM),
Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (9.666.667 KM),
Sveučilišnu-kliničku bolnicu Mostar (20.000.000 KM),
JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar (5.000.000 KM),
JU Kantonalna bolnica Zenica (7.666.667 KM),
JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać (6.000.000 KM),
Kantonalnu bolnicu JZU Goražde (500.000 KM),
Kantonalnu bolnicu Orašje (666.667 KM),
Kantonalnu bolnicu „Dr. Fra Mihovil Sučić“ Livno (2.000.000 KM),
JU Opća bolnica Konjic (1.666.666 KM),
Opću bolnicu „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica (1.333.333 KM),
JZU Opća bolnica Sanski Most (1.166.666 KM),
JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo (666.667 KM),
JU Bolnica Travnik (4.333.333 KM),
Hrvatsku bolnicu „Dr.fra Mato Nikolić“ (1.666.666 KM),
JU Opća bolnica Bugojno (666.667 KM),
JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik (333.333 KM),
Opću bolnicu Jajce (666.667 KM), te
Opću bolnicu Tešanj (1.000.000 KM).

Svrha programa je provođenje Zakona koji ima za cilj postizanje stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, te Zakonom o financijskom poslovanju, propisima donesenim na osnovu tih zakona, uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga”, priopćila je Vlada Federacije BiH.

U okviru ovog programa sredstva će se koristiti za rješavanje dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o financijskom poslovanju i u kojima postoji akumulirani gubitak.

Kako je navedeno u obrazloženju, Zakonom o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH reguliran je način i postupak financijske konsolidacije i restrukturiranja javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.
Također, predviđeno je da se za ove namjene u tri fiskalne godine izdvoje sredstva u iznosu od 225 milijuna KM iz proračuna Federacije BiH za kliničke centre, kao i za opće i županijske bolnice. Sredstva predviđena za ove namjene u iznosu od 75 milijuna KM bila su planirana u proračunu FBiH za 2022. godinu za prvu fiskalnu godinu, te su, kako je obrazloženo, nakon ispunjavanja neophodnih uvjeta tijekom prošle godine i doznačena svim zdravstvenim ustanovama, navela je Vlada.

(www.jabuka.tv)