CSSP Berlin-Centar za integrativnu medijaciju i Udruga za civilne inicijative Glas, Prozor-Rama pozivaju Vas da se uključite u “Edukaciju iz medijacije i dijaloga”, treći modul: DIJALOG U PRAKSI, Motel Rama u Prozoru, u petak, subotu i nedjelja, 22 do 24. 3. 2019. Početak u petak 22.3 u 16:15h.

"Nizom zanimljivih tehnika dijaloga razgovarat čemo o temama koje su Vama bitne. Nastavljamo naš rad s vrijednim i posvećenim sudionicama/ima i pozivamo Vas da nam se priključite. Obogatite našu grupu svojim sudjelovanjem."

Voditelji radionice će biti  Goran Božičević, iz Buja, Hrvatska i Jasminka Drino Kirlić, iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, oboje s preko dvadeset godina staža rada na dijalogu i medijaciji.

Molimo Vas da se prijavite Mariji Beljo na tel 063 928 102.

Radujemo se skorom viđenju.

S poštovanjem!
CSSP Berlin-Centar i Udruga Glas