Generacija maturanata prozorske gimnazije 1978/79. godine obilježit će 40. godišnjicu mature u subotu, 08.6. 2019. godine.

Okupljanje maturanata je od 19 -  20 sati ispred restorana „SIGNAL“ Prozor (magistrala), gdje će se nastaviti i prigodno zajedničko druženje uz bogat izbor jela i pića.

Pozivamo maturante ove generacije da za sve dodatne informacije i potvrdu dolaska kontaktiraju: Blaženka Matešić  063 414 828 ([email protected]), Ivan Brizar  063 326 110 ([email protected]), Franjo Marić 063 356 018 i Mara Čuljak  063 660 786.

Radujemo se Vašem dolasku i ponovnom druženju!

Organizacijski odbor.
 
POPIS
MATURANATA ŠKOLSKE 1978./79. GODINE OPĆE GIMNAZIJE U PROZORU

IV – a

1.    Ibro  Agić
2.    Mara  Babić
3.    Vesna  Bošnjak
4.    Marko  Barešić
5.    Ivan  Brizar
6.    Dragan  Budimir
7.    Mara  Burić
8.    Milan  Dedić
9.    Šefik  Đogić
10.    Branka  Grahovac
11.    Ćazim  Grcić
12.    Suada  Grcić
13.    Ivanka  Grubeša
14.    Senada  Hadrović
15.    Jure  Ivić
16.    Almasa  Kulaglić *
17.    Dragan  Kecman
18.    Avdo  Muminović *
19.    Ezrina  Muminović
20.    Mediha  Muminović
21.    Marija  Novaković
22.    Dervo  Omanović
23.    Blaženka  Palinić
24.    Jela  Petrović
25.    Mara  Petrović
26.    Semir  Plecić
27.    Marko  Prskalo
28.    Nada  Prskalo
29.    Janja  Rajič
30.    Mirsad  Šabić
31.    Drago  Šimunović
32.    Elbira  Zajmović
33.    Finka Zadrić
34.    Mara  Zadro

Razrednik: Smajo Nezić, prof. *

IV – b

1.   Mile  Anić
2.   Marko  Barišić
3.   Ivan  Babić
4.   Marija  Bošnjak
5.   Katica  Brekalo
6.   Matija  Brizar
7.   Marija  Ćališ
8.   Luca  Ćurić
9.   Mile  Dedić
10. Luca Džolan  /M/
11. Luca Džolan  /Š/
12. Ruža  Džolan
13. Ilija  Faletar *
14. Ante  Filipović
15. Munevera Hadžić  /Đ/
16. Munevera Hadžić  /F/
17. Alma  Grcić
18. Sabina  Isak
19. Majda  Islamović
20. Mevlida  Jašarević
21. Aida  Kulaglić
22. Kata  Lovrić
23. Dragica  Marić
24. Franjo  Marić
25. Semir  Manov
26. Anka  Nikolić
27. Nafija  Nuspahić
28. Rasim  Zajmović
29. Mijo  Zane
30. Aiša  Zajmović

Razrednik: Zijo Samardžić, prof. *