Michael Babić, 21-godišnjak porijeklom iz Nove Bile, već nekoliko godina vodi borbu s teškom bolešću. Trenutno je nastanjen u Vodicama, RH te je i dalje pun života i životne radosti. Jedini način kako mu život ne bi bio ugrožen je bila amputacija desne noge čiji je zahvat izvršen prošli ponedjeljak.

Kako bi i dalje ovaj mladi čovjek mogao nastaviti koliko toliko normalan život potrebna mu je proteza čije je cijena 543.000 kn ili cca 70.000 eura, a u čiju je cijenu uključena i rehabilitacija.

Ovom prilikom apeliramo dobre ljude koji mogu pomoći da svoje donacije uplate na:

Donacija za Michaela Babića

Devizni račun za sve koji uplaćuju iz inozemstva: HR2923600003248063084

Kunski žiro racun: HR3223600003116423069