Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u kolovozu su u prosjeku niže za 0,3 posto u odnosu na srpanj.

Agencija za statistiku BiH je objavila da su alkoholna pića i duhan, te komunikacije skuplji za po 0,1 posto, rekreacija i kultura za 0,4, te ostala dobra i usluge za 0,2 posto, dok u ostalim odjeljcima, prema namjeni potrošnje, nisu zabilježene prosječne mjesečne promjene razine cijena.

U kolovozu, u odnosu na srpanj, hrana i bezalkoholna pića jeftiniji su za 0,6, odjeća i obuća za 0,9, stanovanje i režijski troškovi za 0,4, zdravstvo za 0,8, a prijevoz za 0,1 posto.

Razina cijena u kolovozu ove, u odnosu na kolovoz prošle godine, niža je za 1,2 posto.