U 2020. godini na području Federacije BiH zabilježeno je 2 posto više registriranih kaznenih djela, rečeno je na godišnjem sastanku direktora Federalne uprave policije (FUP) i policijskih ravnatelja županijskih ministarstava unutarnjih poslova koji je održan u Mostaru.

Na sastanku se razmatralo stanje sigurnosti na području Federacije BiH za 2020. godinu, kao i dostignuta razina rada policije u svim segmentima rada u Federaciji BiH, s naglaskom na migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, rad policije u Federaciji BiH i druga aktualna pitanja u vezi s radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH, priopćeno je iz FUP-a.

Prema statističkim podacima uprava policija županijskih ministarstva unutarnjih poslova kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentirani po segmentima za izvještajno razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine, u odnosu na 2019. godinu zabilježeno je povećanje broja izvršenih kaznenih djela za 349 ili za 2,19 posto, zatim povećanje broja registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 14.679 ili za 95,49 posto, kao i povećanje broja napada na ovlaštene službene osobe lica za 12 ili za 15,58 posto, dok je smanjen broj prometnih nesreća za 3.828 ili za 15,82 posto.

Stanje sigurnosti zadovoljavajuće

Iz FUP-a ističu kako je gotovo stopostotno povećanje prekršaja po javnom redu i miru rezultat povećanog broja izdanih prekršajnih naloga zbog nepoštivanje naredbi i mjera donesenih od nadležnih kriznih stožera, po raznim segmentima navedenih naredbi.

U FUP-ovom priopćenju navodi se kako se na osnovu statističkih podataka stanje sigurnosti u Federaciji BiH može definirati kao zadovoljavajuće, s tim da je migrantska kriza i dalje jedna od neizostavnih prioriteta sigurnosnih agencija i drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

''Moramo se složiti da je davanje ovakve ocjene stanja sigurnosti odraz prvenstveno statističkih podataka s aspekta kriminaliteta prikupljenih sa područja cijele Federacije BiH, međutim ukoliko upitamo našeg građanina da se u Bihaću ili u Blažuju, ili u Tuzli osjećaju sigurno, pored desetina, stotina ili hiljada migranata, mislim da ne bi dao odgovor identičan našem zaključku. Građanin naše države žele da bude zaštićeni od opasnosti, od ugrožavanja, od povređivanja njegove ličnosti, prava, imovine i zdravlja. Međutim mi kao policijski službenici, nažalost to ne možemo sami osigurati građanima ove zemlje, bez uključivanja svih državnih institucija koje moraju svojom kolektivnom snagom i cjelokupnim aparatom, koji itekako postoji, i u preventivnom i u represivnom obliku, da ostvare cilj, a to je trenutno rješavanje migrantske krize'', istaknuo je zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman.

Migrantska kriza

Vezano za migrantsku, FUP je konstatirao kako ona ne jenjava što znatno utječe na sigurnosnu situaciju, posebice na područjima Unsko-sanskog i Kantona Sarajevo.

"Za trenutno rješavanje navedene krize neophodno je uključivanje i intenziviranje aktivnosti mjerodavnih županijskih, entitetskih i državnih institucija koje moraju svojom kolektivnom snagom i cjelokupnim aparatom djelovati, kako u preventivnom tako i u represivnom obliku, jer samo udruženim snagama i kapacitetima možemo postići svrsishodne rezultate u pogledu adekvatnog rješavanja ovog problema. Poseban akcent stavljen je na pitanja problematike poroznosti istočne državne granice, kao i potrebe zakonskog definiranja slobodnog kretanja migranata na području Bosne i Hercegovine", dodaje se u priopćenju.

Rukovoditelji policijskih organa u Federaciji BiH podržali su napor i namjeru Povjerenstva za sigurnost Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, koje je 14. siječnja 2021. godine zasjedalo i donijelo zaključke koji se tiču rješavanja migrantske problematike.

Kada je u pitanju inicijativa vezano za izmjene i dopune Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH u pogledu rješavanja statusa velikog broja policijskih službenika s utvrđenom promijenjenom radnom sposobnošću nakon utvrđene invalidnosti druge kategorije, ispred Federalne uprave policije i uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova formirat će se radna skupina čiji će članovi biti službenici pravnih službi zaduženi za zakonsku normativu.

Zadatak te radne skupine bit će iznalaženje najboljeg rješenja, odnosno izrada prijedloga na osnovu kojeg će se nastaviti s aktivnostima na rješavanju statusnih pitanja policijskih službenika s utvrđenim invaliditetom druge kategorije.

Vezano za pokrenutu inicijativu, odnosno prijedlog za izmjenu Uredbe o jedinstvenoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine, u cilju izmjene izgleda i kvalitete trenutne uniforme, a kako bi se zadovoljili standardi, tehničke i specifične pojedinosti, te klimatski i geografski uvjeti neophodni za adekvatan i učinkovit rad policijskih struktura u Federaciji BiH, formirana je povjerenstvo uime Federalne uprave policije i uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova, koje će u roku od šest mjeseci sačiniti prijedlog uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine i tehničke karakteristike jedinstvene policijske uniforme, kao i druge propise koji definiraju tu oblast.

U konačnici ostaje na snazi raniji zaključak da će se kontinuirano provoditi aktivnosti na intenziviranju i jačanju suradnje Federalne uprave policije i uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova, a posebice sa sigurnosnog aspekta po prioritetnim oblastima, u smislu održavanja sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti, priopćeno je iz FUP-a.