Poljoprivrednici u Federaciji koji se bave izvozom dočekali su dobre vijesti – gotovo 8,2 milijuna maraka isplaćeno je gospodarskim društvima i zadrugama, a sve u sklopu programa saniranja šteta nastalih uslijed pandemije.

Temelj je odluka Vlade Federacije kojom se dodjeljuje financijska pomoć izvozno orijentiranim gospodarskim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora u okolnostima pandemije, u ukupnom iznosu od 8,199.933,02 KM, piše Večernji list BiH.

Odobreni zahtjevi

Sredstva, kako se navodi u dokumentima, u ukupnom iznosu od 8,199.933,02 KM bit će dodijeljena na ime financijske pomoći prema odobrenim zahtjevima za 31 izvozno orijentirani gospodarski subjekt iz poljoprivredno-prehrambenog sektora. Sredstva su osigurana u proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu na razdjelu subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je sa subjektima iz ove odluke potpisati ugovor i vršiti kontinuiran nadzor nad utroškom sredstava, a u skladu s uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva Federacije BiH u okolnostima pandemije. Ovo je samo jedna od odluka kojom Federacija uplaćuje financijska sredstva poslovnim subjektima koji trpe štetu uslijed pandemije, a kao pomoć gospodarstvu ovom je uredbom izdvojeno do sada 90 milijuna maraka.

Jedan od poteza koji je nedavno povučen tretira izvozno orijentirana poduzeća iz nekoliko gospodarskih područja te je doneseno ukupno pet odluka o izboru korisnika sredstava iz proračuna na ime subvencija za 391 izvozno privatno poduzeće i poduzetnika u ukupnom iznosu od 30 milijuna maraka. Na osnovi odobrenih zahtjeva, za 131 izvozno gospodarsko društvo iz oblasti metalske, elektro i automobilske industrije izdvojeno je 15,078.350 maraka, a za osam izvoznika iz industrije građevinskog materijala i nemetala 690.000 KM, navedeno je u dokumentima i popisu koji je donio Večernji list.

Proizvodnja tekstila

Odobreno je i 5,016.260 maraka za 140 izvoznih poduzeća iz drvne, papirne i grafičke industrije, dok je za 69 izvoznika iz područja industrije proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće izdvojeno 4,026.840 maraka. Iznos od 5,188.550 maraka namijenjen je za 43 izvozna gospodarska društva iz kemijske i farmaceutske te industrije gume i plastike. Temelj za ovih pet odluka je već spomenuta uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva, a njom su, između ostaloga, precizirani i uvjeti da neko poduzeće ulazi u skupinu izvorno orijentiranih.

Uvjet je tako da je gospodarsko društvo izvozom ostvarilo više od 30 posto prihoda. U procesu isplate pomoći Vlada je nedavno subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru dodijelila pomoć od 30,000.000 maraka za ukupno 340 gospodarskih subjekata te odobrila dodjelu dijela sredstava na ime financijske pomoći za 176 korisnika iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika, u ukupnom iznosu od 10,000.000 maraka, navodi se.