Kako bi se na jednom mjestu omogućilo praćenje napretka u primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom, razvijena je posebna web stranica koja pruža sveobuhvatne informacije i podatke o svim relevantnim aktivnostima i rezultatima u ovoj oblasti.

Na adresi simboličkog naziva www.kriminalseneisplati.ba moguće je pronaći sve informacije o aktivnostima koje su do sada poduzete u cilju što efikasnije primjene tog zakona, brojnim edukacijama i obukama službenika nadležnih institucija, uspostavljanju kapaciteta Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i konkretnim slučajevima u kojima je od počinitelja kaznenih djela oduzeta nezakonito stečena imovina.

Stranica je plod projekta Centra za istraživanja politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Predviđena je kao središnja točka za objedinjavanje edukativnih materijala (knjige, priručnici, smjernice i dr.) i medijskih izvještaja koji se odnose na ovu oblast.

Radi što veće preglednosti i dostupnosti informacija web stranica ima i svoje kanale pod istim nazivom na većini društvenih mreža uz obaveznu oznaku #kriminalseneisplati.

''Borba protiv korupcije, organiziranog i teških oblika gospodarskog i financijskog kriminala danas je u Bosni i Hercegovini u vrhu prioriteta pravosudne vlasti i općenito institucija za provođenje zakona. Posljedice koje ove vrste kriminala ostavljaju po demokratski poredak, ekonomski razvoj i stanje sigurnosti u društvu su takve da ozbiljno narušavaju stabilnost same države. Ono što je zajedničko za većinu navedenih kaznenih djela jeste da učinioci na ovaj način izravno ili neizravno pribavljaju enormne količine imovinske koristi koja ostaje u rukama kriminalaca i omogućava im utjecaj i dalje jačanje i razvijanje kriminalnih aktivnosti'', kažu u CPRC-u.