Unija poslodavaca RS-a zatražila je da se za 45 dana produži zabrana izvoza peleta i ogrjevnog drveta dok se ne osiguraju potrebne količine drveta za domaće gospodarstvo i stanovništvo.

"U ovom trenutku, cijena palete cijepanog ogrjevnog drveta pripremljenog za njemačko i talijansko tržište na našem tržištu iznosi 250 KM, dok se na spomenutim stranim tržištima može prodati za 250 eura", istaknuli su iz Unije poslodavaca RS.

Objašnjavaju da pojedine kompanije na skladištu imaju ogromne količine cijepanog ogrjevnog drveta i žale se da im drvo propada, dok s druge strane Eko-toplane Banjaluka d.o.o, HI Destilacija a.d. Teslić i RS Silikon nemaju dovoljno sirovine da održe proizvodnju ili da osiguraju dovoljne količine drveta za grijnu sezonu.

Dodaju da pojedine javne ustanove, škole i stanovništvo nisu u mogućnosti kupiti ovaj asortiman, čime se ugrožava grijanje učenika i stanovništva u RS.

"Već duže vrijeme, izvođači radova svoje usluge od JPŠ Šume RS a.d. Sokolac naplaćuju tako što od javnog poduzeća uzimaju drvo, a ne novac. Na takav način, javno poduzeće je došlo u nezavidan položaj i praktično je ucijenjeno od pojedinih izvođača radova da se samo njima moraju isporučivati šumski drvni proizvodi", istaknuto je.

Dodaju da je sada cijena ogrjevnog drveta i peleta na tržištu Zapadne Europe, a zbog energetske krize, dosegla izuzetno visoku cijenu.

"Iz tog razloga, ogromna je potražnja za ovim šumskim drvnim asortimanom. Uglavnom se ovaj asortiman nalazi na skladištu onih koji očekuju skidanje zabrane izvoza kako bi ga izvezli po enormno visokim cijenama, a stanovništvo, toplane i gospodarska društva koja godinama taj asortiman koriste kao osnovnu sirovinu ostali su bez potrebne sirovine, i teško da će i u budućnosti biti u prilici da se snabdiju", ocijenili su u UPRS, prenosi UNA.

Naglašavaju da će, u slučaju ukidanja zabrane izvoza, pelet i ogrjevno drvo dostići cijenu koja nije prihvatljiva za domaće stanovništvo, uz ocjenu da su šume prirodni resurs od društvenog interesa, i prioritet u njihovom korištenju treba imati naše stanovništvo i prerađivačka industrija.