Danas je u prostorijama hotela Ere u Mostaru održana Osnivačka skupština na kojoj je osnovan Rukometni savez Federacije Bosne i Hercegovine.

Za predsjednika Skupštine izabran je Branko Vukojević, a za dopredsjednika Ismir Brkić. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Hamid Džandžanović, a za dopredsjednika Dario Pušić.

Dnevni red sjednice sastojao se od 9 točaka:

1.     Otvaranje rada Skupštine Rukometnog saveza FBiH i izbor radnog predsjedništva

2.     Izbor radnih tijela

·        Povjerenstvo za vjerodajce

·        Zapisničar

·        Dva ovjeritelja zapisnika

3.     Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine RS FBiH

4.     Statut RS FBiH (Rasprava i Usvajanje)

5.     Izbor Predsjednika i Dopredsjednika Skupštine RS FBiH

6.     Odluka o pridruživanju novih članova

7.     Izbor predsjednika i Dopredsjednika UO RS FBiH i članova Upravnog odbora RS FBiH

8.     Izbor Nadzornog odbora RS FBiH

9.     Zaključivanje Skupštine

Za Radno predsjedništvo izabrani su: Slobodan Zadro, Zdenko Alpeza, Dalibor Paligorić i Ismir Brkić.

Povjerenstvo za vjerodajnice: David Grbavac i Nazif Karoraš

Zapisničar – Pero Marić

Ovjeritelji zapisnika: Petar Skočibušić i Alija Hasić.

Za članove Upravnog odbora RS FBiH izabrani su:

-         Hamid Džandžanović (predsjednik)

-         Dario Pušić (dopredsjednik)

-         Zdenko Alpeza

-         Zoran Trlin

-         Darko Andrijević

-         Sinan Ligeta

-         Vejsil Beširević

-         Damir Pirić

Za članove Nadzornog odbora RS FBiH izabrani su:

-         David Grbavac (predsjednik)

-         Fuad Lokvančić (dopredsjednik)

-         Miroslav Nikačević

-         Nasko Krajišnik

Treba istaknuti kako su sve točke dnevnog reda jednoglasno usvojene.

Prvi.tv