Donesena je Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša F BiH na osnovu provedenog Javnog natječaja za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu.

Navedenom Odlukom općini Prozor-Rama odobrena su sredstva u iznosu od 45 tisuća KM za dva prijavljena projekt i to za projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete u gradskoj zoni u cilju poboljšanja energetske efikasnosti“ sa iznosom od 35.000,00 KM i projekt „Izrada lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Prozor-Rama" sa iznosom od 10.000,00 KM priopćili su iz Fonda za zaštitu okoliša F BiH.