Općina Prozor-Rama raspisala je javni poziv za odrađivanje pripravničkog rada za 2017. godinu, kojim se mladim osobama s višom i visokom stručnom spremom omogućava odrađivanje pripravničkog staža.

Sve neuposlene osobe visoke i više školske spreme, koje nemaju radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, mogu se prijaviti radi stjecanja radnog iskustva u struci.

Pripravnički rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama, koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima uprave Općine Prozor-Rama.

Odabir kandidata, kao prava i obveze pripravnika, biti će određena sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.

Prijavni obrazac može se preuzeti na šalter sali općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici.

Uz popunjeni obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nezaposlenosti izdano od Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu.

Aplikacije se trebaju poslati na adresu: Općina Prozor-Rama, Ured načelnika, Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama, BiH; s naznakom "Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2017. godinu".

Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska sredstva koja je općina Prozor-Rama predvidjela za pripravnike i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad, navodi se u priopćenju. (Fena)