Hrvatska seljačka stranka Prozor-Rama upućuje javni protest zbog proglašavanja četničkog pokreta oslobodilačkim. Zabrinjavajuće je što u Rami svi šute o tome. Kao da su svi zaboravili što su četnici napravili u Rami u dva rujanska dana 1942. godine. U ime tada nevinih 916 duša, pravednih Ramljaka moramo dignuti svoj glas. Ne može se taj zločin zaboraviti i još manje ostati nijem na proglašavanje četničkog pokreta oslobodilačkim.

OO HSS-a Prozor-Rama