Na sjednici Općinskog vijeća općine Prozor-Rama održanoj 19.11.2014. god., među točkama dnevnog reda nalazilo se i Izvršenje  proračuna u periodu od 01.01.2014.godine do 30.09.2014.godine,  koje nije samo pregled prihoda i rashoda, nego je prije svega odraz nerada Načelnika.

Prikazano izvršenje je  pokušaj vađenja iz blata vladajuće garniture, koja je našu općinu dovela u ogromno zaduženje i gubitak svake vizije za bolju budućnost Rame i njenih žitelja. Nezaposlenost raste i gospodarska slika općine nikada nije bila gora, a novaca općina ima što pokazuje i suficit za ovaj obračunski period od 125 tisuća KM, a nema prikaza koliki je deficit za prethodna proračunska razdoblja.
Neke stavke u proračunu pozamašno su probijene, što ja suprotno Zakonu o proračunima Federacije BiH, dok su neke bitne stavke za razvoj općine ostvarene sa 0,00  KM, što  znači da je  rebalans proračuna davno  trebao biti na stolovima ispred vijećnika, ne čekajući Božić svake kalendarske godine.  

Nacrt proračuna za  2015. godinu samo je prijepis proračuna iz prethodnih godina. Znači  i dalje će  politička , gospodarska i svaka druga situacija u Rami biti jako teška, a uzrokovana je neradom i bezobzirnim trošenjem proračunskih sredstava.  Nacrt proračuna nije razvojni, još manje je socijalni, ogroman dio odlazi na plaće i doprinose, a kada se zbroji zajedno sa transferima neprofitnim organizacijama, javnim poduzećima, ustanovama, udruženjima i humanitarnim organizacijama, itd. za nova radna mjesta i gospodarski razvoj općine ne ostaje ništa, zbog čega i nije dobio podršku vijećnika.

Nacrt Regulacionog plana i prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana  vijećnici HDZ BiH Rama su podržali, vodeći računa o razvojnoj komponenti i svim mogućnostima koje donosi Regulacioni  i Prostorni plan.  Isto tako podržana je i Odluka o izgradnji gradske mrtvačnice i sve one odluke od značaja za razvoj naše općine.

Jednoglasno je usvojen i prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. Marka Marulića Prozor. U spomenutom rješenju, kao član ispred osnivača  ponovo se pojavljuje pomoćnik načelnika za sve i svašta, što je izazvalo i pitanje vijećnika; u koliko upravnih vijeća i odbora se ista osoba nalazi? Očito da Načelnik više nema povjerenja u svoje kadrove, jer mnoge poslove povjerava svom nezamjenjivom pomoćniku.  Kako se ista osoba nalazi u Školskom odboru, za očekivati je probleme u radu odbora, kao što je slučaj sa Veterinarskom stanicom i Gradskom ljekarnom, gdje spomenuti donosi ključne odluke. Usvajanje Zaključka o Gradskoj ljekarni  na prijedlog navedenog pomoćnika nije niša drugo nego prijedlog za gašenje Gradske ljekarne.

Gospodo iz vladajuće strukture, narod Rame prepoznao je vaš rad i isti sankcionirao, zato je  vrijeme da se prestane  sa svim manipulacijama i donošenjem poražavajućih odluka za žitelje Rame.
 
OO HDZ BiH Rama