Obaviještavaju se svi članovi i zamjenici biračkih odbora imenovani za Opće izbore 2022.godine da će Općinska izborna komisija PROZOR-RAMA održati obuke u KINO SALI u Prozoru u slijedećim terminima:

1. 21.09.2022.godine sa početkom u 10:00 h
2. 22.09.2022.godine sa početkom u 16:00 h
3. 24.09.2022.godine sa početkom u 11:00 h


Svi članovi i zamjenici su obavezni da prisustvuju samo na jednom od navedenih termina.

Predsjednik
Ivica Tomić