- Austrija će uvesti dnevna ograničenja za migrante i broj zahtjeva za azil kao što je planirano, usprkos kritikama iz Europske komisije, rekla je danas austrijska ministrica unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner.

Austrija je jučer priopćila da na svoju teritoriju dnevno neće primati više od 3.200 migranata, bez obzira na to da li idu prema Njemačkoj ili podnose zahtjev za azil te da će uvesti i dnevni limit od 80 zahtjeva za azilu Austriji.

"Sutra ćemo raditi kao što je i planirano", navela je Mikl-Leitner.

Komesar za migracije EU Dimitris Avramopulos uputio je danas pismo austrijskoj Vladi u kome upozorava Beč da je plan o dnevnom ograničenju za prihvat izbjeglica protivan zakonima EU.