JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama prima prijave za upis djece u Produženi boravak za školsku 2021/2022. godinu, u periodu od 15.06. do 30.06.2021.godine , od 08:00 do 14:30 sati.

U Produženi boravak se primaju prijave za upis djece od I do V razreda Osnovne škole, a prednost imaju djeca nižih razreda.

Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednoga odgojno-obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje odgojno-obrazovne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Uz  podršku stručnih osoba,  djeca će  pisati zadaću, učiti i sudjelovali u zabavnim i edukativno-kreativnim igrama.

Potrebna dokumentacija za prijavu je:

•    rodni list i potvrda o prebivalištu djeteta - CIPS
•    potvrda o zaposlenju roditelja ili ovjerena izjava roditelja o zaposlenju u inozemstvu

Više informacija na telefon: 036 771 109