Saborski zastupnici u srijedu će raspraviti konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana kojim je uređen postupak izdavanja putnih isprava djeci.

Izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana se, uz ostalo, sukladno odredbama Obiteljskog zakona, omogućava da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu putovnicu djeteta, što do sada nije bilo moguće, piše Hina.

Ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljskog skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, MUP ili Ministarstvo vanjskih i europskih poslova rješenjem će odbaciti zahtjev za izdavanje takve putne isprave.

Zastupnici će prije toga raspraviti konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju jer se danom prestanka važenja tog zakona, 1. siječnja 2023. godine, prestaju određivati matični brojevi građana.

Tako će se ukinuti ta identifikacijska oznaka za kojom, nakon ulaska u punu primjenu osobnoga identifikacijskog broja, ne postoji potreba.

Matični brojevi građana koji su određeni do dana prestanka važenja Zakona o matičnom broju, neće se brisati iz postojećih evidencija te će se moći koristiti za povezivanje i razmjenu podataka u onim slučajevima kad se povezivanje podataka neće moći izvršiti korištenjem osobnoga identifikacijskog broja. Međutim, ne kao osnovna i stalna identifikacijska oznaka građanina, već kao kontrolni mehanizam, obrazloženo je.