Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH donosi nove prednosti za energetski sektor, građane i gospodarstvo.

Zakonom se uvodi novi ssustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kroz transparentniju dodjelu poticaja baziranu na tržišnim principima (aukcijama). Također, uvodi se mogućnost da građani koji su do sada tradicionalno bili samo potrošači, postanu i proizvođači električne energije (tzv. „prosumeri“), kao i da se udružuju u „zajednice obnovljive energije“ i tako nastupaju zajednički na tržištu – piše Energerika.ba.

– Zbog rasta cijena električne energije i sve nižih troškova novih tehnologija, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije postaje sve privlačnija potrošačima električne energije. Potrošači sada imaju mogućnost sami proizvesti dio električne energije za vlastite potrebe, izgradnjom solarnih elektrana i vjetroelektrana.

Ovaj pristup omogućava potrošačima ne samo da doprinose smanjenju emisija ugljičnog dioksida i očuvanju okoliša, već i da aktivno sudjeluju u procesu tranzicije prema obnovljivim izvorima energije. Time ne samo da doprinose globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena, već mogu i značajno smanjiti vlastite račune za električnu energiju, postajući manje ovisni o tradicionalnim izvorima energije i fluktuacijama tržišta.

Novi sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uvodi postupak Aukcije za mala postrojenja (FIT aukcija) i Aukcije za velika postrojenja (FIP aukcija). Oba postupka povećavaju troškovnu efikasnost, udovoljavaju i principima transparentnosti i demokratičnosti, te osiguravaju pravičnu i racionalnu raspodjela javnih sredstava koja se prikupljaju od krajnjih kupaca električne energije.

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) i Fondu za zaštitu okoliša FBiH, novi Zakon propisuje obveze informiranja javnosti o poticajnim mjerama za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK), razvijanje edukativnih programa, te organiziranje različitih javnih i stručnih rasprava.

S druge strane, Zakon definira sheme opskrbe za prosumere u vidu neto mjerenja i neto obračuna, proceduru za ostvarivanje statusa prosumera, te obvezu harmonizacije propisa jedinicama lokalne samouprave i županijske uprave u kontekstu pojednostavljenja procedura za ishodovanje dozvola prosumera.

Također, u kontekstu Prosumera, Zakon jasno određuje način mjerenja i dostavljanja podataka, osnove za zajedničko djelovanje prosumera, te sufinaciiranje izgradnje postrojenja prosumera.

Istovremeno, Zakon propisuje obvezu podržavanja lokalnih inicijativa za razvoj zajednice obnovljive energije. Zakonom su propisana prava zajednica obnovljive energije poput mogućnosti proizvodnje, potrošnje, skladištenja, razmjene i prodaje električne energije iz obnovljivih izvora, mogućnost otkupa po zajamčenoj otkupnoj cijeni za mala postrojenja te obvezu određivanja tehnoloških kvota za mala postrojenja – navodi se u priopćenju resornog Ministarstva.

Novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH, kako pojašnjavaju iz Ministarstva, slijedi najbolje međunarodne prakse i relevantne pravne akte EU, poštujući međunarodno preuzete obveze BiH i odluke donesene u okviru Ugovora o uspostavi Energetske zajednice. Osim toga, prilikom pisanja Zakona u obzir su uzeti i drugi zakoni u BiH, te je sama transpozicija direktive prilagođena na način da ne dolazi do pravne nesigurnosti i kolizije različitih zakona. Usvajanjem zakona osiguran je visok stupanj harmonizacije s pravnim okvirom Europske unije, a istovremeno su zadržana rješenja iz prethodne legislative koja su se pokazala efikasna u praksi i koja nisu u suprotnosti s pravnom stečevinom EU.

Izrada ovog zakona rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, domaćih i međunarodnih institucija i eksperata.

Energerika.ba