Najtrusnija područja Europe, odnosno zemlje s najvećim rizikom od potresa, jesu Italija, Grčka, Rumunija, Albanija, Turska i Hrvatska.

Nova interaktivna karta najtrusnijih područja Europe pokazuje da gradovi poput Zagreba, Tirane, Sofije, Lisabona, Bruxelles i Bazela imaju natprosječni nivo rizika od potresa u poređenju s manje izloženim gradovima poput Berlina, Londona ili Pariza.

Prema Europskom modelu rizika od potresa, zgrade izgrađene prije osamdesetih godina prošlog vijeka, urbana područja i zone visoke potresne opasnosti glavni su faktori rizika.

Najugroženije su srednje visoke armiranobetonske okvirne zgrade sagrađene prije osamdesetih godina 20. vijeka i niske zidane nearmirane kuće.

Najefikasnija mjera za smanjenje rizika od potresa u Europi bila bi, ističu, dogradnja ili zamjena najranjivijih zgrada.

Kad bi se samo u Italiji i Turskoj sve zgrade stavile pod okvire novog europskog standarda prosječan broj smrtnih slučajeva od potresa u Europi mogao bi se smanjiti za više od 50, a prosječni godišnji ekonomski gubici za bar 30 posto.

Osam od 10 zgrada u Europi sagrađeno je prije 1990. godine. Iako se u većini europskih zemalja upotrebljavaju noviji propisi i norme koji osiguravaju prikladnu zaštitu od potresa, još ima mnogo starijih neojačanih ili nedovoljno ojačanih zgrada, što predstavlja visok rizik za stanovnike.

Karta rizika od potresa u Europi zasniva se na prvom javno dostupnom modelu seizmičkog rizika i ilustruje relativnu distribuciju očekivanog rizika u Europi putem kompozitnog indeksa.