Na temelju članka  51. i 52. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNŽ-a broj: 5/00, 4/04, 5/04,1/14,7/16) pozivaju se roditelji/staratelji  djece koja imaju navršenih 5,5 godina života do 1. ožujka 2018. godine da izvrše upis djece u prvi razred osnovne škole.
 
Za upisno područje naše škole i područnih škola Lug i Lapsunj upis će se vršiti u srijedu  16. svibnja 2018. godine s početkom u 11 sati u središnjoj školi u Prozoru. Mole se svi roditelji da dovedu djecu navedenog datuma u zakazano vrijeme. Upis će se vršiti po abecednom redu.
 
Roditelj /staratelj obvezan je ponijeti  rodni list djeteta s upisanim matičnim brojem, karton o cijepljenju djeteta i broj računa kako bi osnivač proveo odluku Općinskog vijeća o naknadi za polaznike prvih razreda osnovne škole.
 
Neodazivanje roditelja/staratelja na ovaj poziv povlači  kaznenu odgovornost u skladu sa Zakonom.
 
S poštovanjem!
 
                                                                          R a v n a t e lj
                                                                   Slavko Bilić