Obavješavaju se korisnici dječjeg dodatka da je zbog revizije stopirana isplata dječjeg dodatka.

Molimo sve korisnike da se u što kraćem roku obrate Centru za socijalni rad Prozor-Rama gdje će dobiti informaciju o tome koju dokumentaciju trebaju dostaviti za nastavak prava.

Ne odazivanjem na ovaj poziv gubite pravo na dječji dodatak.

Centar za socijalni rad Prozor-Rama