Hrvatski Nacionalni stožer donio je neke izmjene koje se tiču prelaska granice s obzirom na privremene zabrane i ograničenja koja su na snazi zbog pandemije.

Svim putnicima koji su u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku, automatski se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i regija članica Europske unije, odnosno država i regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu covid-potvrdu, prenosi Index.hr.

Ako su navedene osobe prilikom putovanja do graničnih prijelaza Republike Hrvatske putovale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na tim područjima.

Državljani država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane) i država članica schengenskog prostora te država pridruženih schengenskom prostoru te članovi njihovih obitelji i državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem direktiva EU ili nacionalnog prava te osobe koje imaju nacionalne dugoročne vize, a dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku moraju predočiti važeću i valjanu EU digitalnu covid-potvrdu.

Državljani trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke I. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su:

- zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
- pogranični radnici (kao i npr. sportaši, kako je navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
- osoblje u prometnom sektoru;
- diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
- putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
- osobe koje putuju radi školovanja;
- pomorci ako se ne zadržavaju u Hrvatskoj duže od 12 sati

Cijelu odluku možete pročitati OVDJE.