Federalni premijer Fadil Novalić skriva da se Federacija zadužuje za novih 80 milijuna maraka, objavio je Žurnal navodeći kako su zapisi su postali jedini izlaz u Federaciji.

Zato je na posljednjoj sjednici, održanoj u Mostaru, Vlada Federacije BiH donijela odluku o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu od 80 milijuna maraka. Svrha odluke : prikupljanje sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2017. godinu.

No, ono što je posebno zanimljivo je način donošenja ove odluke, piše Žurnal navodeći kako u službenom priopćenju za javnost, objavljenom na službenoj web stranici Vlade FBiH, nigdje nije navedeno da je Vlada Fadila Novalića odlučila građane, putem zapisa, zadužiti za 80 milijuna maraka.

''Tako se premijer i ministri hvale da su utvrdili nacrte četiri bitna zakona, da su usvojili rad informaciju o stanju u Željezari Zenica, da planiraju zatvoriti kolektivne i alternativne smještaje...'', navodi Žurnal i ističe kako trezorski zapisi i zaduženje od 80 milijuna maraka nisu spomenuti u službenom saopćenju nakon sjednice održane 23. ožujka u Mostaru.

Međutim, Službene novine FBiH otkrivaju da je na sjednici održanoj 23. ožujka Vlada Federacije donijela Odluku o zaduženju Federacije za iznos od 80 milijuna maraka.

''Javni poziv za učešće u emisiji trezorskih zapisa Federacije, objavit će se na internet stranicama Federalnog ministarstva financija. Emisija trezorskih zapisa vršit će se putem aukcije na Sarajevskoj burzi SASE u jednoj ili više tranši ... Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije'', piše u Odluci Vlade FBiH.

Žurnal navodi kako su trezorski zapisi vrijednosni papiri koje izdaje Ministarstvo financija. Federacija će ih, u ovom slučaju, prodavati s popustom. To znači da će banke ili ostale kompanije zainteresirane za kupovinu trezorskih zapisa, te vrijednosne papire kupovati po manjoj cijeni u odnosu na cijenu po kojoj će te iste vrijednosne papire prodavati Federaciji BiH. Rok dospijeća je 91 dan.

Prema definiciji, trezorski zapisi služe za održavanje likvidnosti, odnosno za tzv krpljenje proračunskih rupa i saniranje gubitaka u Fondovima. Upravo zbog toga je na istoj sjednici, kada je donesena odluka o zaduživanju od 80 milijuna marka, Vlada na račun Fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje prebacila 12 i pol milijuna maraka namaknutih prodajom državnih dionica Bosnalijeka i Fabrike duhana Sarajevo.

''Novac je namijenjen za sanaciju Fonda MIO. Istovremeno, najveći dužnici prema tom istom Fondu MIO su rudnici koji su u izravnoj nadležnosti Vlade Federacije, te proračunski korisnici s područja županija u kojima upravlja HDZ BiH'', navodi Žurnal.