Policijski službenici na razini Bosne i Hercegovine – policajci Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Granične policije i SIPA-e više od deset godina rade bez osiguranja od posljedica nesretnog slučaja.

Takvo osiguranje imaju policijaci u entitetima i u većini kantona. Uprkos apelima Agencija i Sindikata, rješenje se ne nazire, navodi BHRT.

Više od deset godina državni policijski službenici nemaju kolektivno osiguranje u slučaju nezgode. Od ukupno 2.242 zaposlena u Graničnoj policiji BiH, premiju za osobno životno osiguranje na dobrovoljnoj osnovi plaćaju 973 službenika. Napominju da uposlenici sami snose troškove. Ni policijski službenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH nemaju kolektivno osiguranje, ali je sindikat omogućio svim uposlenima, da budu kolektivno osigurani 24 sata dnevno. I u ovom slučaju uposleni sami snose troškove osiguranja.
 

I policijski službenici Sipe nemaju osiguranje. Od Ministarstva pravde BiH tražili su smjernice u vezi sa zakonom predviđenom mogućnošću kolektivnog osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja.

Iz Ministarstva pravde BiH sugerirano je da se Vijeću ministara BiH dostavi informacija o potrebi zaključivanja kolektivnog osiguranja, te utvrdi visina premije . U vezi navedenog Agencija će u narednom periodu nastaviti sa poduzimanjem aktivnosti na rješavanju navedenog pitanja.

Iz Saveza sindikata poručuju kako su ogorčeni činjenicom da još nikada nisu uspjeli uspostaviti socijalni dijalog sa Vijećem ministara BiH, konkretno u ovom slučaju Ministarstvom sigurnosti. Svojim, kako su kazali ignorantskim stavom, Vijeće ministara krši odredbe Zakona o radu u institucijama BiH i Zakona o platama kao i međunarodne propise i Konvencije koje je BiH ratifikovala.

''Uvijek je jedan slogan, nema se novaca - mislim da u ovoj državi ima dovoljno novaca da bi se primjenile zakonske regulative, da bi se se ovo riješilo u 24 sata. Nismo nikada uspostavili socijalni dijalog sa Vijećem ministara koja je u ovom slučaju poslodavac državnim insittucijama, posebno Ministarstva sigurnosti BiH. Što se tiče socijalnog dijaloga, vrata kabineta Ministra sigurnosti BiH su uvijek bila otvorena za predstavnike sindikata policijskih agencija na nivou BiH i u proteklom periodu održano više sastanaka o ključnim problemima, kao što je povećanje plaće policijskim službenicima na državnom nivou, izrade novog Zakonao policijskim službenicima. I što se tiče nastavka dijaloga naš odnos i stavovi se nisu promijenili'', kazao je Dragan Krvavac, predsjednik Saveza sindikata policijskih organa BiH.

Policijski službenici na razini Federacije imaju osiguranje, kao i svi službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske na iznos od 10.000 KM.  Sarajevski, Hercegovačko- neretvanski kanton, Tuzlanski također, imaju osiguranje. Imaju ga i policijski službenici Zeničko-dobojskog kantona, ali sa najnižom premijom. U Unsko-sanskom kantonu ovo pitanje još nije do kraja regulirano. Kako je kazao predsjednik Sindikata policije USK, problem je tenderska procedura. Pa su bili prinuđeni da putem sindikata omoguće kolektivno osiguranje.

''Na taj način smo sebe zaštitili u nekom minimalnom iznosu od tri marke na mjesečnom niovu – mi sigurno nekakvi taoci raznoraznoih procedura tenderskih tako i ovo, čitav niz nekakvih propisa koji to reguliraju je neka barijera da se to što hitnije završi jer tu je stvarno riječ o hitnosti'', rekao je Mahmut Alagić, predsjednik Sindikata policije USK, navod BHRT.