Ured za brak i obitelj i Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije uz suradnju i pomoć Ureda ramskog dekanata te župnika i svećenika koji djeluju u župama organiziraju jednodnevni tečaj priprave za sakramentalni brak.

Jednodnevni tečaj za Ramski dekanat (ali i šire) biti će organiziran u župi Rama-Šćit 18.2.2023. godine, u vremenu od 9:30 – 16:30h.

Priprava za kršćanski brak potrebna je radi odgovornosti za životnu zadaću i trajnu vezu odnosa muža i žene kao i vrednovanje obitelji kakvu Stvoritelj želi od početka. Svi oni koji se iduće godine, pripremaju za sakramentalno sklapanje braka trebali bi sudjelovati na ovome tečaju.

Nakon što nazočni budu sudjelovali na izlaganjima stručnjaka koji će govoriti o braku s biblijsko-teološkog, crkveno pravnog, medicinskog, psihološko-pedagoškog i duhovnog aspekta, dobiti će potvrdu s kojom će se moći vjenčati u onoj župi gdje to namjeravaju. Između pojedinih predavanja predviđeno je vrijeme za odmor i okrjepu.

Više informacija vezanih za prijavu sudjelovanja, zainteresirani mogu dobiti u župnim uredima Ramskog dekanata.