U nedjelju 28. lipnja 2020. godine, u oči blagdana svetih Petra i Pavla, u župi Rumboci biti će Prva Pričest naših mališana. Ove godine Sakrament će primiti šesnaestero djece pod svečanom Svetom misom u 11 sati..

Dan ranije, u subotu 27. lipnja, biti će Sakrament pomirenja – ispovijedi, djece i njihovih roditelja.

Nažalost, situacija s epidemijom u svijetu i našoj domovini, pomjerila je i većinu župnih rasporeda za neke buduće i bolje dane. Nadamo se iskreno, a želimo i vjerovati, da su virusni dani prošli i da se vraćamo u svoje vjerske i crkvene obveze i molitve.

Koliko god je važno za jednu obitelj da njen član pristupa Stolu Gospodnjem, toliko je važno da je u zajednici Crkve, kojoj se pritjelovljuje kao član koji više na nazoči nego sudjeluje u Euharistiji, njezin je participant.

Neka ovu dječicu, a i sve nas, prati zagovor našega nebeskog zaštitnika svetoga Franje, dokazanog prijatelja i nositelja rana Isusa Krista u čijem zagrljaju uvijek ima mjesta za sve. Neka Isus bude jamac njihove i naše radosti.