Na danas održanoj sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama načelnik Ivančević pred vijećnike je stavio krivotvoreno izvješće o Izvršenju proračuna za 2023. godinu. Naime, načelnik je propustio napraviti rebalans proračuna te je svojevoljno potrošio 330 tisuća KM za koje nije imao ovlasti Općinskog vijeća kako je Zakon predvidio.

Svjestan toga, predlagatelj, odnosno načelnik općine, svjesno krši Zakon o proračunima i Zakon o izvršenju proračuna, te krivotvori usvojeni proračun za 2023. godinu, u cilju postizanja uravnoteženosti. Proračun za 2023. godinu usvojen je rebalansom 19.12.2023. godine u iznosu od 27.807.800 KM, dok je u izvršenju proračuna prikazan iznos 28.222.641 KM.

Tekući transferi i donacije u izvršenju proračuna za 2023. godinu realizirani su za više od 165.000 KM, u odnosu na usvojeni proračun za 2023. godinu. Svi oni vijećnici koji su podržali ovakvo krivotvoreno izvršenje proračuna za 2023. godinu, moraju i trebaju znati da zajedno s predlagateljem snose ne samo moralnu, nego i kaznenu odgovornost.

U izvršenju proračuna - Pomoć za obnovu kuća (270 tisuća KM) - izvršena je za 12.500 KM više, nego što je predviđeno proračunom. Svima je poznato, da prošle godine načelnik općine nije raspisao javne pozive za ovakvu vrstu pomoći, nego je bez ikakvih kriterija i pravila dodjeljivao određenim pojedincima ovakvu vrstu pomoći. Načelnik zna da postoji Pravilnik o dodjeli sredstava po kojem se imenuje povjerenstvo po raspisanom javnom pozivu. Međutim, veliki vođa svjesno krši zakonske procedure. Izvršenje proračuna za 2023. godinu nije samo krivotvoreno, isto je nezakonito i netransparentno.

Iz dostavljenih izvješća može se vidjeti da je načelnik Jozo obilato jeo i pio, jer po sredstvima reprezentacije za 2023. godinu potrošio je iznos od 200 tisuća KM. Načelniku nisu dostatna sredstva za jelo i piće predviđena u proračunu u iznosu od 120 tisuća KM, pa za tu svrhu obilato koristi sredstva rezerve.

Prema zadnjem objavljenom indeksu razvijenosti općina u Federaciji BiH, od 79 općina, naša općina nalazi se na 62. mjestu. Sve susjedne općine daleko su ispred naše. Žalosno ali istinito, bez obzira što naša općina ima daleko najveći proračun po glavi stanovnika, a spadamo u nerazvijene općine.

OO HDZ BiH Rama