Mladi s evidencije nezaposlenih radit će na izgradnji tunela Ivan, na Koridoru Vc.   

Priliku za posao dobit će pet osoba s visokom stručnom spremom na razdoblje od godinu dana i 20 osoba sa srednjom stručnom spremom na razdoblje od šest mjeseci. Izvođač radova je odabrao kanditate prema potrebama na gradilištu, a tehničku i stručnu pomoć je pružio Federalni zavod za zapošljavanje. 

Za realizaciju ovog programa osiguran je, u ugovoru za izgradnju tunela Ivan, iznos od 403.683 KM, dok Federalni Zavod za zapošljavanje sudjeluje u projektu sa 90.000 KM i Euro-asfalt s preostalim iznosom. 

Tim povodom sutra će biti upriličeno potpisivanje ugovora o radu između firme Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, izvođača radova na projektu izgradnje Tunel Ivan, te deset od ukupno 25 planiranih mladih osoba. Potpisivanje ugovora rezultat je partnerske saradnje JP Autoceste FBiH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). 

Program i odobrene kreditne linije za izgradnju autoceste imaju cilj da ovim inovativnim financijskim instrumentom stimuliraju zapošljavanje mladih osoba u BiH.