Muslimanska ratna vlada i Hrvatska potpisale su 18. ožujka 1994. godine u Washingtonu, u prisustvu tadašnjeg predsjednika SAD Billa Clintona, sporazum o muslimansko-hrvatskoj federaciji (Federacija BiH).

Bosanskohercegovački Hrvati i Muslimani su u Washingtonu 1. ožujka te godine potpisali prvo preliminarni Sporazum o stvaranju Federacije BiH, koja je trebala napraviti konfederaciju sa Hrvatskom.

Sporazum je podrazumijevao i paralelne odnose muslimansko-hrvatske federacije sa Hrvatskom, ali ništa od toga na kraju nije ostvareno, piše Srna.

Federacija Bosne i Hercegovine je jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine uz Republiku Srpsku. Nastala je usvajanjem Ustava Federacije BiH 30. ožujka 1994., donesenog na temelju Washingtonskog sporazuma između Hrvatske, Republike BiH i Herceg-Bosne iz 1994. Do 1996. djelovala je kao federacija dviju političkih zajednica - bošnjačke i hrvatske, a nakon donošenja Zakona o federalnim jedinicama (županijama), djeluje kao federacija županija, navodi se na stranicama Wikipedije.

Federaciju BiH čini deset županija, federalnih jedinica, s vrlo širokim nadležnostima. Na razini Federacije BiH postoje predsjednik i dvojica potpresjednika, kao i Vlada, koji su nositelji izvršne vlasti. Zakonodavnu vlast nosi dvodomni Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, koji se sastoji od Zastupničkog doma i Doma naroda. Najviša sudska instanca je Vrhovni sud. Za provjeru ustavnosti i provedbu Ustava nadležan je Ustavni sud.

Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman i predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović potpisali su u Washingtonu, 18. ožujka 1994. godine Okvirni sporazum o konfederalnim vezama između Republike Hrvatske i buduće bošnjačko-hrvatske federacije u Bosni i Hercegovini.

Premijer Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić i predsjednik Predsjedničkog vijeća Hrvatske Republike Herceg-Bosne Krešimir Zubak potpisali su u Washingtonu tekst Nacrta ustava federacije Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.