Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) danas je svečano  promovirana 33.  generacija polaznika za čin policajca.  

Generacija broji 115 polaznika, od kojih je 75 iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, 25 iz MUP-a ŽZH i 15 iz Federalne uprave policije i FMUP-a.

Na  Akademiji se trenutno još nalazi 127 polaznika za čin policajca, koji dolaze iz Srednjobosanske i Unsko-sanske i Hercegbosanske županije.

Promovirana generacija postigla je vrlo dobar uspjeh s prosječnom ocjenom 4,06.      

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara obraćajući se budućim policajcima kazao je da s ponosom ispraćaju 33. generaciju akademaca.  

''Izabrali ste da služite društvu, čime ste zaslužili naše poštovanje. Nadam se da ćete, vi budući policajci, znanje i vještine koje ste stekli na Akademiji primijeniti u praksi, i time opravdati naše povjerenje te  dati svoj doprinos jačanju ugleda policijske profesije'', kazao je Čampara.

Naveo je da je  Policijska akademija FMUP-a respektabilna ustanova  koja je zadržala kvalitetu rada.

''U prilog tome govore sljedeći podaci,  da se u  2017. godine na Akademiji  školovao 321 polaznik za činove policajaca i mlađeg inspektora. U prvoj polovini ove godine školovala su se 182 polaznika, a do kraja godine planirano je školovanja oko 400 polaznika. Različite vidove stručne obuke od 2017. pohađalo je 2.832 polaznika, a u prvoj polovina 2018.- 1.227 polaznika. Smatram da ovi podaci dovoljno govore o mogućnostima koje  Akademija pruža kvalitetom obuke, kao i kvalitetom nastavnog osoblja'', kazao je Čampara.   

Direktor Policijske akademije FMUP-a Nusret Beširević  rekao je da je "Akademija embrion policijske obuke, mjesto gdje budući policijski službenici stječu osnovna policijska znanja i vještine i prolaze određene specijalističke obuke".

''Evidentan je napredak u kvalitetu obuke od generacije do generacije, što potvrđuju povratne informacije iz Policijskih agencija za čije se potrebe vrši školovanje. Cilj nam je da policijsku obuku podignemo na nivo kakav je u zemljama Europske unije, imajuću uvijek na umu ulogu policije da  prije svega  štiti  ustavni poredak zemlje i garantira osobnu i imovinsku sigurnost građana'', kazao je Beširević.

Uime 33.  generacije polaznika,  kadet Ibro Miladin zahvalio je  FMUP-u, nastavnicima,  instruktorima i mentorima policijskih agencija na uloženom trudu "oko stjecanja osnovnih policijskih znanja i vještina".

''U narednom periodu u našim policijskim agencijama stečeno znanje ćemo dopunjavati, usavršavati i podizati na još veći nivo'', kazao je Miladin.