Migrantska kriza je sve aktuelnija tema i u Livanjskom kantonu. Jedan od glavnih razloga je priča o mogućem otvaranju prihvatilišta za migrante i na tom području, čemu se posebno protive predstavnici tamošnje vlasti, kao i sami građani.
 

Svakodnevno kroz Livno prolaze manje ili veće skupine migranata. Cilj im je domoći se Europske unije, u ovom slučaju ilegalno se prebaciti u susjednu Republiku Hrvatsku.

Građani su zabrinuti i zbog priča o navodnom postojanju određenih planova da se na području ovoga kantona otvori prihvatilište za migrante, čak za njih osam tisuća.