Središnja banka Bosne i Hercegovine kao fiskalni agent Bosne i Hercegovine još uvijek čeka na instrukciju Ministarstva financija i trezora BiH koja će se temeljiti na odluci Vijeća ministara BiH o utvrđivanju raspodjele sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), potvrdio je u izjavi za Fenu guverner Središnje banke BiH Senad Softić.

Kako je pojasnio, doznačena sredstva od MMF-a trenutno se nalaze u Središnjoj banci BiH, na KM depozitnom računu Ministarstva financija i trezora BiH za MMF transakcije. Istovremeno, Sredšnja banka BiH je doznačena sredstva u eurima prihvatila kao deviznu rezervu.

- Sredstva u iznosu 648,1 milijuna KM još uvijek nisu raspoređena prema nižim nivoima vlasti, te će stajati na tom računu sve dok se ne donese posebna odluka Vijeća Ministara BiH o njihovoj raspodjeli - podvukao je Softić.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 23. travnja donijelo je Odluku o davanju ovlaštenja ministru financija i trezora BiH za izdavanje promisorne note za povlačenje sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od MMF.

Član 2. stav (2) te Odluke, glasi "Sredstva iz člana 1. ove Odluke koja budu povučena temeljem promisorne note, bit će raspoređena posebnom odlukom Vijeća ministara BiH shodno potpisanom Pismu namjere".

- Posebna odluka Vijeća ministara BiH, formalno-pravno predstavlja preduvjet za dalje postupanje Središnje banke Bosne i Hercegovine u skladu s potpisanim Memorandumom o razumijevanju od 20. travnja. U protivnom, postupanjem Središnje banke bez te odluke, SBBiH bi došla u situaciju da krši donesenu Odluku Vijeća ministara od 23. travnja kao i druge propise koji definiraju ulogu i obveze Središnje banke kao fiskalnog agenta BiH - jasno je kazao guverner.

Podsjetio je da je u tom smislu, Središnja banka BiH uputila dopis Vijeću ministara BiH 4. svibnja za dostavljanje ove odluke kako bi se ispunili uvjeti o raspodjeli sredstava, kao i da bi sredstva što prije došla do krajnjih korisnika kojima su prijeko potrebna.