''Ukoliko dođe do usvajanja Prijedloga zakona o doprinosima, odnosno ukoliko dođe do smanjenja ukupne stope doprinosa za MIO na 18 posto, kako je predloženo, prihodi Federalnog zavoda  MIO smanjit će se za 22 posto'', navodi se u reagiranju Zavoda MIO za portal Bljesak.info povodom prijedloga Vlade Federacije o izmjenama ovog zakona.

Iz Zavoda MIO kažu kako će se u tom slučaju Federacija e morati zaduživati kako bi namirila nedostajuća sredstva.

''Mi smo u ranijem razdoblju, jer je i sam  prijedlog zakona već dulje vrijeme aktualna tema, vršili analize i upozoravali da bi se spomenutom izmjenom zakona, i bez jučerašnjeg prijedloga za dodatno umanjenje stope doprinosa za MIO, učinila teška pogreška. Učinci ovakvog rješenja su takvi da bi povećali dobiti u određenim gospodarskih oblastima, a istodobno bi se država morala zaduživati. Valja napomenuti da  dosadašnje stope doprinosa u Federaciji BiH nisu veće, nego jednake ili manje u usporedbi sa zemljama koje imaju slične sustave kao što su Hrvatske, Srbija, Slovenija, Austrija…'', kažu u Zavodu MIO.

Zijad Krnjić, direktor Zavoda MIO, upozorava da će se amandmanima koje je usvojila Vlada FBiH na Prijedlog zakona o doprinosima, u cilju rasterećenja poslodavaca, u znatnoj mjeri smanjiti doprinosi za MIO čime će se ugroziti rad Fonda MIO, isplata mirovina…

''Prema onome kako sam ja informiran, stopa doprinosa za MIO je planirana da se smanji sa 23 posto. Sada je 17 posto iz bruto i šest posto iz neto plaće. Prostom računicom, da se smanji sa 23 na 18 posto. To je otprilike veliki postotak i izuzetno će smanjiti naše prihode od doprinosa, jako smanjiti, a prema sistemskim namjerama, da se to namiruje iz budžeta. Ne znam iz kojih prihoda će se to namirivati, vjerojatno zaduživanjem, tako da dugoročno, vrlo je rizično'', upozorava Krnjić .

Kaže kako će se trebati namiriti taj novac kako bi se održale sadašnje mirovine, i da bi bila usklađivanja svake godine, onako kako je predviđeno Zakonom o MIO.

Naime, Vlada je nakon sjednice u Sarajevu objavila kako su među devet amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima su i dva kojima je stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje smanjena za 0,5 indeksnih poena, koliko je i umanjenje doprinosa za osiguranje od neuposlenosti.

Tri amandmana vezana su za predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa za jedan indeksni poen i to po 0,5 indeksnog poena na doprinosu za mirovinsko-invalidsko osiguranja i za nezaposlenost. Na taj način, sada predloženu zbirnu stopu 32,5 posto čine 18 posto za mirovinsko, 13,5 posto za zdravstveno i jedan posto za osiguranje od nezaposlenosti.

Kako je predviđeno, primjena ovog zakona bi počela 1.1.2020. godine.