U organizaciji Ministarstva pravde BiH u petak, 14. lipnja 2019. u Prozor-Rami bit će održan radno-konzultativni sastanak o utvrđivanju načela i modaliteta daljnje reforme bh. pravosuđa, te unapređenja zajedničkog rada na izradi potrebnih zakona.

Na sastanku će sudjelovati:

- Josip Grubeša, ministar pravde BiH,
- Mato Jozić, ministar pravde Federacije BiH,
- Anton Kasipović, ministar pravde RS-a,
- Safet Pizović, predsjednik pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta BiH.

Sastanak će biti održan u Kući mira na Šćitu, od 11.00 h, a izjave su planirane za 12.00 sati.