Bio stari sijedi čovjek
Ili bio dijete
Nek se danas tvoje misli
Drage majke sjete

Dan je njihov danas
Nek ne budu same
Jer ljubavi nema
Ko što je u mame

Otiđite do njih
Kupite im cvijeće
Sve će jednom proći
Njena ljubav neće

Ne treba im puno
Samo jedno hvala
Jer svaka bi majka
Za te život dala

Ako već počiva
Nemoj biti štedan
Odnesi joj na grob
Barem cvijetak jedan

Pomolite se za njih
To su zaslužile
I one su zbog nas
Puno propatile

Stihovi: Ivan Čuljak