Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači s područja općine Prozor-Rama, koji su ostvarili pravo na novčanu potporu u biljnoj proizvodnji na Županijskoj razini u 2021. godini, da će u Federalna direkcija robnih rezervi vršiti raspodjelu dizel goriva iz federalnih robnih rezervi.

U nastavku je popis poljoprivrednika koji su ostvarili pravo s količinama koje su predviđene za podjelu:

- PROZOR-RAMA 1

- PROZOR-RAMA 2