Koordinacija Udruga proisteklih iz Domovinskog rata Prozor-Rama obavještava sve članove da je raspisan  javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko- klimatsko liječenje/medicinsku rehabilitaciju za pripadnike braniteljske populacije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Javni poziv je otvoren sve do utroška sredstava predviđenih u Proračunu HNŽ/K-a za 2021. godinu, a najkasnije do 30.09.2021.godine. Sve detaljne  informacije kao i obrazac mogu se preuzeti u uredu Udruge  i na Internet stranici Ministarstva www.mbhnz-k.ba.

Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Prozor-Rama