Ukupni krediti domaćim sektorima u Bosni i Hercegovini na kraju listopada iznosili su 23,19 milijardi KM i veći su za 158,3 milijuna KM ili 0,7 posto u odnosu na rujan, objavila je Centralna banka BiH.

Rast kredita registriran je kod sektora stanovništva za 90,1 milijun KM ili 0,8 posto, vladinih institucija za 72,4 milijuna KM ili 7,1 posto, te nefinancijskih javnih poduzeća za 2,9 milijuna KM ili 0,5 posto.

U listopadu u odnosu na prethodni mjesec, smanjenje kreditnog rasta registrirano je kod privatnih poduzeća za 5,8 posto ili 0,1 posto, te kod ostalih domaćih sektora za 1,4 milijuna KM ili 0,6 posto.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u listopadu iznosila je 5,7 posto, nominalno 1,25 milijardi KM.

Godišnji rast kredita registriran je kod sektora stanovništva za 768,5 milijuna KM ili sedam posto, privatnih poduzeća za 436,1 milijuna KM ili 4,8 posto, nefinancijskih javnih poduzeća za 27,8 milijuna KM ili 4,9 posto, te kod ostalih domaćih sektora za 50 milijuna KM ili 28,7 posto.

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjoj razini registrirano je kod vladinih institucija za 36,7 milijuna KM ili 3,2 posto.
 
Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju listopada iznosile su 15,77 milijardi KM i manje su za 150 milijuna KM ili 0,9 posto u odnosu na prethodni mjesec.