Bivši američki državni tajnik Henry Kissinger rekao je danas da je Washington odbacio tradicionalnu diplomaciju i da je u odsustvu velikog lidera svijet doveo do ivice rata sa Rusijom i Kinom zbog Ukrajine i Tajvana.

''Na ivici smo rata sa Rusijom i Kinom zbog pitanja čiji smo djelomični tvorci bez ikakvog koncepta kako će se kriza završiti ili gdje će nas odvesti'', rekao je Kissinger za dnevnik ''Wallstreet Journal''.

Prema njegovim riječima, moderni američki lideri vide diplomaciju kao nešto zbog čega trebaju imati ''osobne odnose sa neprijateljem'', pokušavaju preobraziti ili osuditi svoje sugovornike i ne pokušavaju shvatiti njihovo razmišljanje.

Kissinger smatra da SAD treba tražiti ravnotežu između sebe, Rusije i Kine.

On smatra da sve što SAD treba raditi je ne jačati tenzije već stvarati mogućnost kako bi imale neku svrhu.