Zahtjevna su vremena za one koji su spremni ući na financijsko tržište i pametno investirati svoj novac.

Nagle promjene u svijetu traže bolju informiranost, ali uvijek postoji način da se bez velikih rizika može započeti ulaganja.

Kako i gdje, tema je idućeg priloga.